POVRCHY: Nedostatky a jejich řešení – Kompletní sbírka 20. 06. 2017