Společnost Festa servis chrání kovy již od roku 1989.


Mezi naše přednosti patří velké kapacitní možnosti, flexibilita, vyvinutý smysl pro potřeby zákazníka, mnohaletá zkušenost a odborné zázemí v oblasti povrchových úprav, a z toho vyrůstající garance stálé vysoké kvality prováděných povrchových úprav.

Naprostá většina naší produkce míří na trhy EU (Německo, Francie, Nizozemí).

budova

Zavedli jsme jedny z nejmodernějších technologií galvanického zinkování a práškového lakování s plně automatizovaným provozem, které jsou v souladu s evropskými normami a splňují nejpřísnější parametry na ochranu životního prostředí.

Vysoká kvalita všech povrchových úprav zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, a tím i jejich konkurenceschopnost na trhu.

Od roku 2004 má naše společnost certifikát jakosti dle normy ČSN EN IS0 9001:2001.

Počátkem roku 2004 bylo firmě Festa servis spol.s r.o. uděleno integrované povolení IPPC dle zákona č.76/2002 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Projekt ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH KOMPETENCÍ VE SPOLEČNOSTI FESTA SERVIS SPOL. S R.O., REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013348. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti FESTA SERVIS spol. s r.o. Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu pro 50 zaměstnanců.