POVRCHY: 3. Diamantová částice 31. 10. 2017


Zajímavosti z mikroskopického světa kovů a povrchových úprav.

Diamantová částice ukotvená v mezeře mezi vzorkem a pryskyřicí při přípravě výbrusu.

Festa servis spol. s r.o. … Váš specialista povrchových úprav.